Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  KayıtForum Ana Sayfası  »  9. Sınıf Tarih 1 Dersi
 »  Zümreler

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Zümreler           (gösterim sayısı: 4.429)
Yazan Konu içeriği

boşluk

htckm
[hattuşili]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 11.11.2012
İleti Sayısı: 2
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

2 kere teşekkür etti.


Konu Tarihi: 11.11.2012- 21:45………………………………LİSESİ
2011 – 2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

DERS : Tarih Grubu Dersleri (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 9. Sınıf Tarih, 10. Sınıf Tarih, 11. Sınıf Tarih)
TOPLANTI NO :3
TOPLANTI TARİHİ :08/06/2012
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ : 12.30
TOPLANTIDA BULUNANLAR: ……………………………………………….

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması
3. Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi
4. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi
5. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi
6. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi
7. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi
8. Dönem ödevlerinin görüşülmesi
9. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı
11. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi
12. Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve yoklama:

08/06/2012 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı ……………………   hayırlı ve verimli geçmesi dileğiyle açılmıştır. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı görülmüştür.

2. Türk Milli Eğitimi’nin amaçları:

Türk Milli Eğitimi’nin amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan ve 1790 sayılı Tebliğler Dergisi’nden zümre başkanı tarafından okunmuştur.

3. Bir önceki zümre tutanaklarının görüşülmesi:

II. Dönem zümre tutanakları incelendi. Alınan kararlar zümre başkanı …………….. tarafından okundu. Alınan kararlara zümre öğretmenlerinin titizlikle uyduğu ve başarıyla uygulandığı görüldü.

4. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi:

Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlara 2488 sayılı Tebliğler
Dergisi ve azınlıkla ilgili konuların da 2538 ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde yansıtıldığı görülmüştür.

5. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi:

Tarih I Tarih II İnkılap T. S. Tarih (11) S.Tarih (12) Ç.T.D.T
9/A   %95 10/A   %100 11/A   %82 11/D   %100 12SOSA   %100 12SOSA   %100
9/B   %65 10/B   %100 11/B   %100 11/E   %100 12TMA   %100 12SOSB   %100
9/C   %61 10/C   %100 11/C   %100 11/F   %100 12YDA   %100
9/D   %50 10/D   %100 11/D   %100 11/G   %96 12SOSB   %100
9/E   %71 10/E   %100 11/E   %100 11/H   %78 12TMB   %100
9/F   %63 10/F   %87 11/F   %96 11/I   %84 12TMC   %100
9/G   %100 10/G   %90 11/G   %100 11/J   %100 12TMD   %100
9/H   %63 10/H   %83 11/H   %100
9/I     %100 10/I   %100 11/I   %100
9/J     %84 10/J   %100 11/J   %84
9/K   %73
9/L   %74
Genel: %75 Genel: %96 Genel: %96 Genel: %93 Genel: %100 Genel: %100

II. dönem tarih grubu derslerinin genel başarı ortalamasının %93 olduğu görülürken 9. sınıflarda genel başarı ortalamasının %75 olduğu görülmüştür. Ancak bu başarı durumunun sınıf seviyelerine ve şubelere göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Başarının değerlendirilmesi konusunda söz alan ……………………   9. Sınıflarda başarı durumunun genel olarak düşük olduğunu belirtmiştir. Bu başarısızlığın giderilmesi için de sınıf seviyelerine göre soru sorulmasının başarıyı daha da arttıracağını vurgulamış ayrıca derslerde öğretmenlerin ortak tutum ve davranış sergilemelerinin de başarıyı arttıracağını belirtmiştir.
…………………………. ise başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yüklemenin de başarıyı arttıracağını vurgulamıştır. ……………………. ise öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri, problem çözme ve karar verebilme becerilerinin kazandırılmasının da başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.

6. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi:

Tarih dersleri işlenirken anlatım, soru-cevap, tartışma, rol oynama, örnek olay, beyin fırtınası, münazara gibi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

7. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi:

(01.02.2007 / 26421 RG) de belirtilen sınav yönetmenliğine göre haftalık ders saati 1 veya 2 olan dersler için her dönem en az iki yazılı, haftalık ders saati 3 veya daha fazla olan dersler için de her dönem en az üç yazılı yapılmıştır. Yine bu sınav yönetmeliğe göre yazılı tarihleri en az bir hafta önceden duyurulmuş ve değerlendirme sonuçları en geç iki hafta içerisinde okunmuştur.
Sözlü notları:
(Değişik 19.10.2005 / 25971 RG) de belirtilen sınav yönetmenliğine göre bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esas alınmıştır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanlar verilebilineceği de değerlendirilmiştir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılamayacağı ve sözlü puanların öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmalara, derse hazırlıklı gelmelerine, ders içindeki etkinliklere katılmalarına vb. esaslara göre uygulama yapılması kararlaştırılmıştır.

8. Dönem ödevlerinin görüşülmesi:

Yıllık ödevler:
2300 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki ödev yönetmeliğine göre yıllık ödevler ilk iki ay içerisinde verilmiş ve nisan ayının ikinci haftasından itibaren toplanmıştır.

9. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi:

Yapılan zümre toplantısında zümre öğretmenlerinin girdiği dersleri yıllık planlara uygun olarak işledikleri ve konuları bitirdikleri tespit edilmiştir.

10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı:

Bu konuda …………………… tarih derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilere duyurulmasının, tanıtılmasının ve bu araç ve gereçleri kullanmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda tarih dersleri için gerekli olan araç ve gereçlerin kullanılması kararlaştırılmıştır.

11. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi:

Tarih grubu zümre öğretmenlerinin 2011-2012 Eğitim - Öğretim yılı sonunda okul idaresine verecekleri konu bitirim raporlarından alınan verilere göre konuları müfredat programlarına uygun olarak işledikleri ve bitirdikleri tespit edilmiştir.

12. Dilek ve Temenniler:

Zümre Başkanı …………………….. yıl sonu zümre toplantısının hayırlı olması dileğiyle kapatıp iyi tatiller dilemiştir.
  ……………………..                             ……………………….                   …………………..……………….
Okul MüdürüCvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

htckm
[hattuşili]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 11.11.2012
İleti Sayısı: 2
Şehir: İstanbul
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder


2 kere teşekkür etti.
Cevap Tarihi: 11.11.2012- 21:52


…………………………LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU SENE BAŞI
ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Tarihi : 06.09.2011.
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı Yeri : Okul Öğretmenler odası
Toplantı No : 1
Toplantıya Katılanlar : ……………………………………………
 


2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Tarih grubu dersleri zümre öğretmenleri, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış, yoklama, başkan ve katip seçimi
2. Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları
3. İlgili genelge, yönetmelik ve Tebliğler Dergilerinin incelenmesi
4. Derslerde Atatürk İlke ve İnkılaplarına nasıl yer verileceğinin belirlenmesi
5. Yıllık ve günlük planların yapılması
6. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler
7. Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
8. Ders dışı faaliyetlerin belirlenmesi
9. Ödev konularının belirlenmesi ve değerlendirme esasları
10. Yapılacak sınavlarla ilgili görüşmeler
11. Öğrenci başarısını arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi
12. ÖSS Tarih sorularının belirlenip, derslerde işlenmesi
13. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
14. Dilek ve temenniler

KAYNAKLAR
• Anayasanın eğitim-öğretimle ilgili 42. maddesi
• 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
• İç Hizmet Yönetmeliği (2125, 2141 Sayılı Tebliğler Dergileri)
• Atatürk İlke ve İnkılapları (2104, 2212, 2488, 2504 Sayılı Tebliğler Dergileri)
• Tarih 1-2 Dersleri (2146, 2364, 2378, 2538 Sayılı Tebliğler Dergileri)
• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (2128, 2488, 2538 Sayılı Tebliğler Dergileri)
• Osmanlı Tarihi (2364 Sayılı Tebliğler Dergisi)
• Genel Türk Tarihi (2364 Sayılı Tebliğler Dergisi)
• İslam Tarihi (2368 Sayılı Tebliğler Dergisi)
• Ders Programları (Meb Yayınları 3. cilt)
• Yıllık ve günlük planlar (2089, 2551 Sayılı Tebliğler Dergileri)
• Ders araçları (2125 Sayılı Tebliğler Dergisi)
• Sınıf Geçme Yönetmeliği (2438 Sayılı Tebliğler Dergisi)
• Disiplin Yönetmenliği ( 2426 Sayılı Tebliğler Dergisi)
• Ermeni, Süryani, Pontus Konuları (2538, 2539 Sayılı Tebliğler Dergileri)
• Ders dışı eğitim faaliyetleri ve ödevler (2300, 2426 Sayılı Tebliğler Dergileri)
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Madde:
Gündem gereği toplantı başladıktan sonra   ………………….   başkanlığına seçildi, başarı ve iyi dileklerini sunduktan sonra, yoklama yaptı. Yukarıda belirtilen öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

2. Madde:
1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu’nun ilgili kısımları ve temel amaçları …………….. tarafından kurula okundu. Bu doğrultuda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

3. Madde:
Eğitim-Öğretim yılı boyunca derslerde başvurulacak ve faydalanılacak kanun, genelge ve yönetmelikler genel olarak gözden geçirildi. İlgili yönetmeliklerin gündem maddeleri görüşülürken geniş olarak ele alınıp incelenmesi kararı alındı.

4. Madde:
2212, 2488 ve 2504 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanan Atatürkçülük konularının derslere nasıl işleneceği ………………….. tarafından kurula okundu. Yıllık planlar hazırlanırken bu hususun plana yazılması ve derslerde işlenmesi kararlaştırıldı.

Bölüm başkanı ……………….   “Atatürkçülüğün öneminin kavratılması, ilke ve inkılâplarının titizlikle ele alınması derslerimizin en önemli kısmıdır.” dedi.

………………………   “Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak onların plânlarında belirledikleri günlerde Atatürk İlke ve İnkılâplarının bizim zümre öğretmenleri tarafından verilmesinin daha faydalı olacağını umuyorum.” dedi.

………………………………   “ Gittikçe gelişen bölgemiz ve dünyamızdaki meselelerin çözümünde en önemli başvuru kaynağının Atatürkçülük olduğu örneklerle anlatılmalıdır.” dedi.

…………………..   “ Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.”dedi.
Bu görüşler kurulca kabul edildi.5.Madde:
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi müfredat programı değişmiş olmakla birlikte ders kitabı henüz hazırlanabilmiş değildir. Bu nedenle zümre kurulumuz bu konuda kapsamlı bir inceleme yapamamıştır. Ancak bu dersin yıllık planı yeni müfredat programına göre hazırlanacaktır.

2089, 2551 sayılı Tebliğler Dergileri ile MEB Ders Programları (1. Cilt) kitabından Yıllık ve Günlük Plânlarla ilgili kısımlar   ……………. tarafından kurula okundu. …………………. : “2487, 2538 ve 2551 sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanarak duyurulan yıllık planlardaki değişikliklerin ünitelere ilave edilerek plânlara yazılması gerekir.”dedi.
Yıllık plânlar hazırlanırken konuların ağırlığı, tatiller ve çalışma takvimine dikkat edilmesi, diğer zümre öğretmenleri ile görüşme sonunda belirlenecek yazılı haftalarının yıllık plânlarda gösterilmesi kararlaştırıldı.
10. sınıf seçmeli Tarih dersinin Tarih II dersiyle birleştirilerek daha kapsamlı işlenmesi kararlaştırıldı.
12. sınıf seçmeli Tarih dersinin yıllık planı hazırlanırken üniversite sınavına yönelik hazırlanılması kararlaştırıldı. Buna göre üniversite sınavında çıkan sorulara göre aşağıdaki konular üzerinde durulması kararlaştırıldı.

                          Tarih bilimi ve Tarih öncesi 1-2
Orta Asya Türk Tarihi ve T. İslam D. 1-3
Ortaçağda Avrupa 1-2
İslâm Tarihi 1-2
Osmanlı Kuruluş – Yükseliş 1
Osmanlı Duraklama – Gerileme 1
Osmanlıda ayaklanma ve ıslahatlar 1
Osmanlıda Dağılma 2-3
Yeni ve Yakınçağda Avrupa 1
20. YY Başlarında Osm. Dev. 1-2
I. Dünya Savaşı 1-2
Kurtuluş Savaşı Hazırlıkları 3-4
Muharebeler 1-2
İnkılâplar 2-3
İlkeler 1-2
              Dış Politika                                       1

19.09.2011 Pazartesi günü okullar açılmadan önce yıllık planların tamamlanması kararlaştırıldı.


6. Madde:
Derslerimizin özelliği göz önünde bulundurularak; bütün derslerde; anlatım soru-cevap, müzakere, takrir, dikte, grup çalışması, klasik ve test soru çözümleri gibi aktif metotların uygulanması kararlaştırıldı. Öğrencilere ön hazırlık çalışması yaptırılması, araç-gereç kullandırılması, tepe-göz, slayt, dia, CD gibi yardımcı ve göze de hitap ederek ezberden uzak öğretici metotların kullanılması kararı kurulca kabul edildi.

7. Madde:
Derslerde öğrencilerin ilgisini çeken ve dikkatini yoğunlaştıran ders araç ve gereçlerinin kullanılmasının önemi vurgulandıktan sonra; Ders Kitabı, Defter, Harita, Atlas, Karatahta, Tepegöz, Slayt, Dia, CD, yardımcı ders kitapları, üniversiteye hazırlık kitapları, konu testleri gibi kaynakların kullanılmasına; tarihi hatıra ve menkıbelerin toplattırılmasına, resim, afiş, kitap gibi kaynakların, gerçekleşirse sınıf kitaplıkları oluşturarak, orada muhafaza ettirilmesine karar verildi.

8.Madde:
2300 ve 2348 sayılı Tebliğler Dergilerinden ilgili kısımlar ………………. tarafından kurula okundu. Şartların elverdiği ölçüde yakın çevrede bulunan tarihi yerlere gezi yapılmasına kararlaştırıldı.

9. Madde:
2300 sayılı Tebliğler Dergilerinden ödev yönetmeliği   ………………….. tarafından kurula okundu.
Genel esaslar şu şekilde belirlendi.
• Ödevler öğrenci seviyesine uygun olacak
• Kaynaklar belirtilecek.
• Tasnif, tenkit ve hazırlık aşamasında yardım edilecek.
• İnternet ortamından faydalanırlarken, hazır ödevlerin çoğaltılıp getirilmemesi, kendilerinin internetten faydalanarak hazırlık yapmaları sağlanacak.
• En geç Kasım ayı başında ödevler verilecek.
• Nisan ayı son haftasında toplanacaktır.

      Ders ve sınıflara göre verilecek ödevler de şu şekilde belirlendi.

      9. Sınıflar Tarih Dersi
 Tarihin tanımı, konusu, yardımcı ilimler, takvimler
 Türk-İslâm Devletlerinde Bilim (Kültür-sanat)
 Türk Töresi
 Orhun Kitabeleri
 Kavimler Göçü
 Ahmed Yesevi, İbn-i Sina, Farabi, Birûni hayatı ve eserleri
 Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib hayatı ve eserleri
 Anadolu’nun Türkleşmesi

      10. Sınıflar Tarih Dersi
 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesi
 Osmanlılarda ahilik ve Loca teşkilatları
 Türklerin yayılma siyasetinin sebepleri
 Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet dönemlerindeki yenilikler
 Osmanlılarda Eğitim
 Osmanlılarda Toplum yapısı
 III. Selim ve II. Mahmud dönemlerindeki yenilikler
 Osmanlılarda ilim, edebiyat ve sanat
     
      11. Sınıflar T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
 M. Kemal’in Hayatı ve çeşitli yönleri
 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler
 Lozan Konferansı ve Barışı
 Atatürk İlke ve İnkılâpları
 Nutuk (inceleme)
 M. Kemal döneminde Dış Siyaset
      12. Sınıflar   Tarih Dersi

1- Almanya’da Nazi hareketinin yükselişini ve iktidara olma süreci.
2- İtalya’da faşist hareketin yükselişi ve gelişmesi.
3- II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de uygulanan Varlık Vergisi.
4- 1961 Anayasasının özellikleri
5- 1974 Kıbrıs Barış Harekatının nedenleri ve sonuçları.

 Kaynak seçimi 10 puan
 Yazım kuralları 10 puan
 Tertip ve düzen 10 puan
 Zamanında teslim 10 puan
 Araştırma, Planlama ve Hazırlık 10 puan
 Varılan sonuçlarda isabet, yorum ve tenkit 50 puan

      Başlıca ödev kaynakları
 Nutuk – Atatürk
 Söylev ve Demeçler – Atatürk
 Türk İnkılâp Tarihi -   Muhtelif Yazarlar
 Türk Kurtuluş Savaşı   - F. Belen
 20.yy Siyasi Tarihi – Fahir Armaoğlu
 Anayasa
 Büyük Türkiye Tarihi – Y. Öztuna
 Osmanlı Tarihi - İ.H.Uzunçarşılı, E.Z.Karal
 Türkiye Tarihi   - O. Turan
 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi - O. Turan
 Selçuklu Tarihi   - O. Turan
 Türk Kültür Tarihine Giriş - B.Ögel
 Orhun Kitabeleri   - Muhtelif Yazarlar
 Ansiklopediler
 M.E.B. tavsiyeli diğer eserler

10. Madde:
      2365 ve 2438 sayılı Tebliğler Dergilerinde ki sözlü ve yazılı değerlendirme ile ilgili maddeler   ………………………….. tarafından okundu. Buna göre:
     
      Yazılı Soruları:
1. Sınav soruları hazırlanırken görüş alışverişinde bulunulacak
2. Anlatım, yorum, sebep-sonuç, test, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru - yanlış                       biçiminde sorulabilecek. Bir sınavda birkaç tür soru olabilecek
3. 06.09.2000 tarih ve 24162 sayılı Resmi Gazete’deki değişiklikler uyarınca ortak girilen dersler için her dönem ilk yazılı ortak yapılacak.
4. Her sorunun puan değeri belirtilecektir
5. Yazılı 1 ders saatinde yapılacak.
6. En az 1 hafta önce duyurulacak.
7. Sonuçlar 15 gün içinde bildirilecek
8. ÖSS soruları çözülecek, deneme sınavlarına katılım sağlanacak.
9. Her dönem içinde işlenen konular her sınıfta paralel gittiği takdirde ortak sınav yapılacak.
10. Başarı yetersiz görülürse tekrarlanabilecek.

      Sözlü Sınavları:
1. Öğrencinin genel etkinliği gözüne alınarak ders içinde yapılacak.
2. Zaman ayrılmayıp, teşvik edici biçimde hemen verilecek.
   
Tarih grubu derslerinin yazılı sayısı her dönem için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
 Tarih 1 2 yazılı
 Tarih 2                                                                                                       “
 10. Sınıf seçmeli Tarih dersi                                             “
 T.C.İnkilap Tarihi ve   Atatürkçülük                                                           “
 11. Sınıf   seçmeli Tarih dersi                                                                     “
 12. Sınıf seçmeli Tarih dersi                                             “
 12. sınıf   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi                                       3 yazılı


        11. Madde:
        Okulumuzdaki başarıyı daha da arttırabilmek için aşağıda belirlenen kararların uygulanması kararlaştırıldı.

      Öğrencilerin;
 Hedef belirlemesine   yardımcı olmak
 Velilerle işbirliği yapmak
 Devamsızlık yapmalarını önlemek
 Üst eğitim ve meslek tanıtımları yapmak
 Sınıf içinde aktif olarak derslere katmak
 Ön hazırlık yaptırmak
 Test çözdürmek, çözüm metotlarını öğretmek gibi hususlarda yardım edilmesi kararlaştırıldı.

        12. Madde:
        Üniversiteye giriş sınavındaki Tarih sorularının konulara göre genel dağılım şöyledir;

Tarih bilimi ve Tarih öncesi 1-2
Orta Asya Türk Tarihi ve T. İslam D. 1-3
Ortaçağda Avrupa 1-2
İslâm Tarihi 1-2
Osmanlı Kuruluş – Yükseliş 1
Osmanlı Duraklama – Gerileme 1
Osmanlıda ayaklanma ve ıslahatlar 1
Osmanlıda Dağılma 2-3
Yeni ve Yakınçağda Avrupa 1
20. YY Başlarında Osm. Dev. 1-2
I. Dünya Savaşı 1-2
Kurtuluş Savaşı Hazırlıkları 3-4
Muharebeler 1-2
İnkılâplar 2-3
İlkeler 1-2
Dış Politika 1

      Derslerde yukarıdaki çizelge öğrencilere hatırlatarak test çözümleri yapılacaktır.

        13. Madde:
        Dil, edebiyat, kültür konuları işlenirken Edebiyat zümresi ile, sanat konularında Sanat Tarihi (Resim) zümresi ile işbirliği yapılmasına;
        Ayrıca; diğer zümrelere Atatürkçülük konularında bilgi alış-verişinde bulunulmasına
        Okul idaresi, şube öğretmenleri ve velilerle işbirliği yapılmasına karar verildi


        14. Madde:
        Bölüm Başkanı, “zümre toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yıllık plânlarımızı tamamlayıp, çalışmalara geçelim. Hepimize başarılar diliyorum.”diyerek toplantıyı sona erdirdi.
  …………………….                       ……………………………                     ……………………

    OLUR
06.09.2009
                                                              …………………
Okul Müdürü
                                                             


Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  9. Sınıf Tarih 1 Dersi
 »  Zümreler

Forum Ana Sayfası


 


Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Benzer konu yok

Etiketler   Zümreler


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Tarihonline.com

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama EkleSitemap | Ping | Yazı Yazma |

Kültür ve Sanat