Ana Sayfa  |  Forum  |  Yardım  |  Kurallar  |  Çerez Politikası  |  Giriş  |  Kayıt
Tarihonline.com Yenilenme Aşamasında
Sitemiz yenilenmiştir.  

Bu süre içerisinde Çerez politikası, Kişisel verilerin kullanılması, Site kuralları ve mesaj yazma kurallarıyla ilgili bilgileri mutlaka okumanızı öneririz. Bütün kullanıcılar Kullanım Şartları"nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Inkılap Sorularını Cevaplayabilir Misiniz?           (gösterim sayısı: 6.405)
Yazan Konu içeriği

boşluk

bygurkan
[Gürkan]
Kayıtlı Kullanıcı

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 11.04.2010
İleti Sayısı: 2
Konum: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Yazan: bygurkan
Konu Tarihi: 11.04.2010- 13:48


Arkadaşlar Inkılap Yazılım Var, Birçok Soru Cevaplanacak.. Bazılarını buldum, bazılarını bulamadım, tüm soruları yazayım yinede..

Arkadaşlar yazılı 2 bölümden oluşuyor. Bu 5 Sayfa 2.bölümdü , 1.Bölümü de Yazarım burayı cevaplayabilirsek .

SAYFA 1


BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:
----------------------------
1. 1924 Anayasasına göre ............... Devletinin hükümet şekli ........ tir.

2. ........... Efendinin devlet başkanı gibi davranmamaya başlaması ................
kaldırılmasında etkili oldu.

3. Türkiyede halkın görüşlerinin devlet yönetimine yansımasının temel aracı ........... dir.

4. Yeni Türk devletinde devletçi ekonomiye karşı olanlar, ................ ekonomi anlayışını savunmuştur.

5. Şeyh Sait İsyanının ardından ............. mahkemesi, Menemen olayından sonra ise ................ mahkeme kurulmuştur.

6. 1929 Dünya ekonomik krizi, Türkiyede ......................... Fırkasının kurulmasında etkili oldu.

--------------------------------
DOĞRU YANLIS SORULARI

1. ( ) 1921 Anayasasındaki Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir. ilkesi 1924 Anayasasındaki Egemenlik TBMM nindir biçimini aldı.

2. ( ) Cumhuriyetin ilanı, hükümet krizinin doğmasına neden oldu.

3. ( ) 4 Mart 1925 te çıkarılan Takrir-i Sukün Kanunu ile Halifelik Kaldırıldı.

4. ( ) Mustafa Kemal'e yönelik İzmir Suikastı'nın amacı siyasal devrimleri engellemektir.

5. ( ) Menemen Olayı, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden oldu.

6. ( ) Türkiye, II.Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte çok partili hayata geçmiştir.


SAYFA 2

DOĞRU YANLIS SORULARI
--------------------------
1. ( ) Lozan Antlaşmasının imzalanması ile Türkiyenin bağımsızlığı kabul edildi.

2. ( ) Cumhuriyetin ilanıyla Kabine Hükümeti sisteminden Meclis Hükümeti sistemine geçildi.

3. ( ) Cumhuriyetin ilanı, devlet başkanlığı ve rejim sorunlarını doğurdu.

4. ( ) 1924 Anayasası ''Devletin dini İslamdır.'' maddesini kabul etmemiştir.

5. ( ) 1924 Anayasasına göre kadınlara da seçme hakkı verilmiştir.

6. ( ) 1924 Anayasasında iki dereceli seçim sistemine yer verilmesi, Türkiyede çoğulcu demokrasi anlayışının tam anlamıyla gelişmediğini gösterir.

7. ( ) Yeni Türk devletinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkasını Ali Fethi Bey kurdu.

8. ( ) Menemen olayının ardından İstiklal mahkemesi kuruldu.

9. ( ) Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomik görüşler bakımından Cumhuriyet Halk Fırkasıyla aynı görüşleri benimsemiştir.

BOŞLUK DOLDURMA:
---------------------
1. ............. rejimi ile ............ kurumunun bağdaşmaması, ............... kaldırılma nedenlerinden biridir.

2. ............. Vekaleti kaldırılarak, yerine ................ Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

3. ............. devlet düzenine geçişin en önemli aşamalarından biri, Halifeliğin kaldırılmasıdır.

4. Şeyh Sait Ayaklanması ................. 'da başlamış, kısa sürede kuzeyden .............., güneyden ............... önlerine ulaşmıştır.

5. Takrir-i Sukün kanununun tavizsiz uygulaması, .................. rejimini güçlendirmiştir.

6. ............. .................. 'e dönük İzmir Suikastı, eski ................ tarafından düzenlenmiş ve sorumluları ................ yargılanmıştır.

7. II. TBMM'nin ilk icraatı 23 Agustos 1923'te ............. nı onaylamak oldu.

8. 6 Ekim 1923'te ............ resmen ................. 'ye bırakıldı ve bu ilin boşaltılması ............... sorununu ortaya çıkardı.

9. I.TBMM .............. ve ................ II.TBMM ise ..................... meclisidir.


SAYFA 3


KLASİK SORULAR:
------------------
1. 1921 Anayasasında yönetim biçiminin ''cumhuriyet'' olarak belirtilmemesi
hangi gerekçelere dayandırılabilir?

2. 13 Ekim 1923 tarihinin Türkiye açısından önemi nedir?

3. Cumhuriyetin ilanı, hükümet sistemi üzerinde nasıl bir değişiklik yaratmıştır?

4. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi gelişmeyle sona ermiştir?

5. 3 Mart 1924'te TBMM'de alınan bir kararla ''Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasının'' nedeni nedir?

6. TBMM, ordunun siyasete karışmasını engellemek için hangi kararları almıştır?

7. 1924 yılında yaşanan hangi gelişme Kurtuluş Savaşının lider kadrosu arasında siyasal ayrışma olduğunu gösterir?

8. 1925 - 1926 yıllarında yaşanan hangi olaylar, siyasal inkılapların yapılmasını bir süre geciktirmiştir?

9. 1925 yılında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seferberlik ilan edilmesinin nedeni nedir?

10. İngiltere, Musul sorunu konusunda avantaj sağlamak için, Türkiyenin iç politikasına nasıl bir müdahalede bulunmuştur?

11. 1924 Anayasasında yapılan bir değişikliğe seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması durumunu çoğunluk ilkesi bakımından değerlendiriniz.

12. 1923 - 1930 yılları arasında Türkiyede hangi siyasi partiler kurulmuştur?


KLASİK SORULAR :
--------------------
1. II.TBMM'nin kurulmasının gerekçeleri nelerdir?

2. 1921 Anayasasında ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' ifadesinin yer alması neyi gösterir?

3. Cumhuriyetin ilanı öncesinde, hükümet bunalımının doğmasında etkili şey nedir?

4. Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılmasının amacı nedir?

5. 1924 Anayasası'nın temel aldığı dört ilke hangileridir?

6. 1924 Anayasasına göre hangi madde ile Türkiye Cumhuriyetinin laikleşme süresi hızlandırılmıştır?

7. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurucuları kimlerdir?

8. Şeyh Sait İsyanının amacı nedir? Nerede Başlamıştır?

9. Şeyh Sait İsyanı'nı bastırma düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde nasıl bir değişikliğe zorunlu kılmıştır?

10. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi amaçla ve kim tarafından kurulmuştur?

11. Menemen Olayının ardından kurulan mahkeme niçin askeri niteliklidir?

12. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk on yılında hangi ulaşım politikasına ağırlık verildi? Niçin?

Sayfa 5


HEM BOŞLUK HEM KLASİK SORULAR :
-----------------------------------
1. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle seçilen;

a) İlk cumhurbaşkanı : ................
b) İlk başbakan: ......................
c) İlk meclis başkanı .......................... kimlerdir?

2. Cumhuriyet ilanının sonuçlarından dördünü yazınız?
1) .............................
2) .............................
3) .............................
4) ..............................

3. 3 Mart 1924'te TBMM'de yapılan yenilikleri yazınız.
.............................. .............................. ..
.............................. .............................. .
.............................. .............................
.............................. ..............................

4. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a) İkinci TBMM ........-........ yılları arasında görev yapmıştır.
b) II.TBMM'ye .................... meclisi adı verilir.

5. Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden üçünü yazınız.
1) ..............................
2) ..............................
3) ..............................

6. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında rejime karşı çıkan ayaklanmaları tarihleriyle birlikte yazınız.
.............................. .............................. .............................. .....
.............................. .............................. .............................. .....
.............................. .............................. .............................. .....

7. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a) 17 Kasım 1924 yılında Kazım Karabekir Paşa Önderliğinde .........................
Fırkası Kurulmuştur.

b) 12 Agustos 1930 tarihinde Fethi Okyar başkanlığında ...................... Fırkası Kurulmuştur.

8. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a)Şeyh Sait İsyanı nın bastırılmasıyla ilgili çıkarılan kanunu yazınız.
.............................. .............................. .........................
b) Günümüze kadar kullanılan anayasaları yazınız.
.................,............ ......,.............,......... .....

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

admin
[Tarihçi]
Site Kurucusu

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 15.12.2009
İleti Sayısı: 351
Konum: Sivas
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Cevap Yazan: admin
Cevap Tarihi: 11.04.2010- 16:07


Öncelikle sitemize hoşgeldiniz. Tabi sorular biraz fazla olduğu için üzerinde biraz durmak zaman alacaktır. O yüzden belki zamanı olan kullanıcılarımız cevaplamak isterler.

Ben yine de birkaç sorunuzu hızlı bir şekilde cevaplayayım.

1929 Dünya ekonomik krizi, Türkiyede Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili oldu. Bu parti 12 Agustos 1930 tarihinde Fethi Okyar başkanlığında kurulmuştur.

17 Kasım 1924 yılında Kazım Karabekir Paşa Önderliğinde kurulan parti ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır.

Türkiye'de günümüze kadar kullanılan anayasalar da şöyledir ;

Kanun-i Esasi ( 1876 - Osmanlı Dönemi )
Teşkilatı Esasiye ( 1921 - Tbmm )
1924 Anayasası ( TC )
1961 Anayasası ( TC )
1982 Anayasası ( TC )
Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.   La Bruyere
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

bygurkan
[Gürkan]
Kayıtlı Kullanıcı

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 11.04.2010
İleti Sayısı: 2
Konum: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Yazan: bygurkan
Cevap Tarihi: 11.04.2010- 20:47


 hocam salı günü yazılımız var acilen cevaplanması gerek.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Tarihonline.com Moderatör Olmak İster Misiniz ? admin 2 4870 03.04.2014- 01:50
Konu Klasör İnkılap Tarihi Animasyonlu Video Dersler karakaya07 1 2615 28.04.2020- 23:22
Konu Klasör T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri admin 0 2940 10.11.2014- 23:45
Etiketler   Inkılap,   Sorularını,   Cevaplayabilir,   Misiniz
Tarih Dersi, Tarih Öğretmenleri, Tarih Sitesi, Tarih Portalı, Tarih Forum
Portal Forum Mobil RSS