Ana Sayfa  |  Forum  |  Yardım  |  Kurallar  |  Çerez Politikası  |  Giriş  |  Kayıt
Tarihonline.com Yenilenme Aşamasında
Sitemiz yenilenmiştir.  

Bu süre içerisinde Çerez politikası, Kişisel verilerin kullanılması, Site kuralları ve mesaj yazma kurallarıyla ilgili bilgileri mutlaka okumanızı öneririz. Bütün kullanıcılar Kullanım Şartları"nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Türk Tarihinin Kaynakları : Monografiler, Melanjlar           (gösterim sayısı: 3.764)
Yazan Konu içeriği

boşluk

admin
[Tarihçi]
Site Kurucusu

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 15.12.2009
İleti Sayısı: 351
Konum: Sivas
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Yazan: admin
Konu Tarihi: 05.10.2010- 19:38


Türk Tarihinin Kaynakları - Türk Tarih Kurumu [TTK]
MONOGRAFİLER, MELANJLAR


NO
İsim
1.
Büyük Türk Filozof ve Tıb Üstadı İbn-i Sina. Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında Tetkikler.
2.
CEVAD ÜSTÜN: 1683 Viyana Seferi.
3.
ULUĞ İĞDEMİR: Kuleli Vak'ası Hakkında Bir Araştırma. Önsöz: İHSAN SUNGU.
4b.
FEVZİ KURTOĞLU: Türk Bayrağı ve Ayyıldız. 1992.
5.
Halil Edhem Hatıra Kitabı - In Memoriam Halil Edhem. 2 Cilt.
6.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI: Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa.
7a.
ŞİNASİ ALTUNDAĞ: Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı. Mısır Meselesi 1831-1841. I. Kısım. 1988.
8b.
FAİK REŞİT UNAT: Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri. Tamamlayıp yayınlayan: BEKİR SITKI BAYKAL. 1992.
9a.
W. EBERHARD: Çin'in Şimal Komşuları - Chinas nördliche Nachbarn. Çeviren: NİMET ULUTUĞ. 1996.
l0. 1
ENVER ZİYA KARAL: Selim III'ün Hatt-ı Hümayunları.1999.
11.
H. G. GÜTERBOCK: Kumarbi Efsanesi. Etice parçaların tanzim, tercüme ve izahı. Çeviren: SEDAT ALP.
11a.
H. G. GÜTERBOCK: Kumarbi Efsanesi. Etice metnin transkripsiyonu.
12.
AFİF ERZEN: İlk Çağda Ankara.
13a.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI: Mithat ve Rüştü Paşaların Tevkiflerine Dair Vesikalar. 1987.
14a.
ENVER ZİYA KARAL: Selim III'ün Hatt-ı Hümayunları. Nizam-ı Cedit 1789-1807. 1988.
15.
AFET İNAN: Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi: Türk Irkının Vatanı Anadolu (64.000 kişi üzerinde anket).
16.
B. LANDSBERGER: Sam'al. Studien zur Entdeckung der Ruinenstatte Karatepe.
16a.
B. LANDSBERGER: Sam'al. Karatepe Harabelerinin Keşfi ile İlgili Araştırmalar.
17.
TAHSİN ÖZGÜÇ: Öntarih'te Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri.
18b.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI: Midhat Paşa ve Taif Mahkumları. 1992.
19b.
REŞAT KAYNAR: Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. 1991.
20.
H. EREN - T. HALASİ KUN: Türk Dili ve Tarihi Hakkında Araştırmalar I.
21.
HAMİT ZÜBEYR KOŞAY: Anadolu'nun Etnografya ve Folkloruna Dair Malzeme I, Alacahöyük - Das Dorf Alacahöyük Materialien zur Ethnographie und Volkskunde von Anatolien.
22a.
SELAHADDİN ELKER: Divan Rakamları. 1989.
23. 2
MEHMET ALTAY KÖYMEN: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi . I. Cilt: Kuruluş Devri.
23b1.
MEHMET ALTAY KÖYMEN: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. III. Cilt: Alp Arslan ve Zamanı.
23d.
MEHMET ALTAY KÖYMEN: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. V. Cilt: İkinci İmparatorluk Devri. 1991.
24d.
ABDÜLKADİR İNAN: Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar. 1995.
25. 2
TEVFİK BIYIKLIOĞLU: Trakya'da Milli Mücadele. I. Cilt. 1992.
25a2.
TEVFİK BIYIKLIOĞLU: Trakya'da Milli Mücadele. II. Cilt: Vesikalar, resimler, plan ve haritalar. 1992.
27.1
ALİ FUAT TÜRKGELDİ: Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye. Yayına hazırlayan: BEKİR SITKI BAYKAL. I. Cilt. 1987.
27a1.
ALİ FUAT TÜRKGELDİ: Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye. Yayına hazırlayan: BEKİR SITKI BAYKAL. II. Cilt. 1987.
27b1.
ALİ FUAT TÜRKGELDİ: Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye. Yayına hazırlayan: BEKİR SITKI BAYKAL. III. Cilt. 1987.
28.
KEMAL BALKAN: Kanis-Karumu'nun Kronoloji Problemleri Hakkında Müşahedeler - Observations on the Chronological Problems of the Karum Kanis.
29 .3
İBRAHİM KAFESOĞLU: Harezmşahlar Devleti Tarihi.
30a.
RİFAT OSMAN: Edirne Sarayı. Yayınlayan: SÜHEYL ÜNVER. 1989.
31.
KEMAL BALKAN: Mama Kıralı Anum-Hirbi'nin Kanis Kıralı Warsama'ya Gönderdiği Mektup.
31a.
KEMAL BALKAN: Letter of King Anum-Hirbi of Mama to King Warshama of Kanish . 32a.
OSMAN TURAN: Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar. 1988.
33b.
Katip Çelebi, Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler. 1991.
34a.
AHMET TEMİR: Kırşehir Emiri Caca Nur el-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi - Die Arabisch-Mongolische Stiftungsurkunde von 1272 des Emirs von Kırşehir Caca oğlu Nur el-Din. 1989.
35.
M. ÇIĞ - H. KIZILYAY: Eski Babil Zamanına Ait Nippur Menşeli İki Okul Kitabı - Zwei altbabylonische Schulbucher aus Nippur.
36b.
A. SÜHEYL ÜNVER: Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz. 1999.
37c.
FAİK REŞİT UNAT: Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu.
38a.
AYDIN SAYILI: The Observatory in Islam and its Place in the General History of the Observatory. 1988.
39b.
AYDIN SAYILI: Uluğ Bey ve Semerkand'daki İlim Faaliyeti Hakkında Giyasüddin-i Kaşi'nin Mektubu - Ghiyath al Din el Kashi's Letter on Ulugh Bey and the Scientific Activity in Samarqand.
40.
ENVER BOSTANCI: A Biometrical and Morphological study of the Astragalus and Calcaneus of the Roman People of Gordium in Anatolia, an Introduction to the Evolution of the Human Foot.
41a.
AYDIN SAYILI: Abdülhamit İbn Türk'ün Katışık Denklemlerde Mantıki Zaruretler Adlı Yazısı ve Zamanın Cebri - Logical necessities in mixed Equations by Abd al Hamid Ibn Turk and the Algebra of his time. 1985.
42c.
BAHAEDDİN ÖGEL: İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre. 1991.
43 .1
Edirne (Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı). 1993.
44. 2
İSMAİL SOYSAL: Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789-1802). 1999.
45b.
REŞİT RAHMETİ ARAT: Eski Türk Şiiri. 1991.
46.
E. BOSCH: Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum. 1967.
47 .2
FUAD KÖPRÜLÜ: Edebiyat Araştırmaları.1999.
48.
İBRAHİM ARTUK: Denizbacı Definesi.
49b.
FARUK SÜMER: Kara Koyunlular, Başlangıçtan Cihan-Şah'a Kadar. I. Cilt. 1992.
50.
Necati Lugal Armağanı.
51. 2
ABDÜLKADİR İNAN: Makaleler ve İncelemeler. I. Cilt. 1998.
51a1.
ABDÜLKADİR İNAN: Makaleler ve İncelemeler. II. Cilt. 1998.
52b.
AYDIN SAYILI: Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp.
53 1.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI: Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi.
54a.
SÜHEYL ÜNVER: İstanbul Rasathanesi.
55 1*.
Kanuni Armağanı. Kanuni Sultan Süleyman'ın 400. Ölüm Yıldönümünü Anma Kitabı.
56b.
ÇAĞATAY ULUÇAY: Harem II. 1992.
57a.
DÜNDAR GÜNDAY: Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı, Özellikleri ve Divan Rakamları. 1989.
58 1.
İBRAHİM ARTUK: Kanuni Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler.
59a.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI: Mekke-i Mükerreme Emirleri. 1984.
60.
Mansel'e Armağan. 3 Cilt. 1974.
61a.
ÖZDEMİR NUTKU: IV. Mehmet'in Edirne Şenliği (1675). 1987.
62a.
MÜNİR AKTEPE: Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)'nin Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi. 1989.
63b.
ÇAĞATAY ULUÇAY: Padişahların Kadınları ve Kızları. 1992.
64a.
ADNAN PEKMAN: Son Kazı ve Araştırmaların Işığı Altında Perge Tarihi - History of Perge. 1989.
65a.
HAYRİ ERTEM: Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolusu'nun Florası. 1987.
66b.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI: Çandarlı Vezir Ailesi. 1988.
67a.
MEBRURE TOSUN - KADRİYE YALVAÇ: Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı.
68.
Beyruni'ye Armağan.
69 .3
AFET İNAN: Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri, Amerika'nın En Eski Haritaları. 1992.
69a1.
AFET İNAN: Life and Works of Piri Reis, the Oldest Map of America. Çevirenler: LEMAN YOLAÇ ve ENGİN UZMEN. 1987.
70a.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya Armağan. 1988.
71.
Cumhuriyetin 50. Yildönümü Semineri, Seminere Sunulan Bildiriler.
72.
A. SÜHEYL ÜNVER: İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar.
73c.
YUSUF AKÇURA: Üç Tarz-ı Siyaset. 1998.
74 a1.
YAŞAR YÜCEL: Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I. Çoban-Oğulları Beyliği - Çandar-Oğulları Beyliği. 1991.
74.1
YAŞAR YÜCEL: Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II. Eretna Devleti - Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti - Mutahharten ve Erzincan Emirliği. 1991.
75.
İSMAİL SOYSAL - MİHİN EREN (LUGAL): Türk İncelemeleri Yapan Kuruluşlar.
76.
JACQUES LEFORT: Topkapı Sarayı Müzelerinin Yunanca Belgeleri - Documents Grecs dans les Archives de Topkapı Sarayı. 1981.
77.
VASFİ ŞENSÖZEN: Osmanoğulları'nın Varlıkları ve II. Abdulhamid'in Emlaki.
78. 1
BİLAL N. ŞİMŞİR: British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1856-1880 ). I. Cilt . 1989.
78b.
BİLAL N. SİMŞİR: British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1891-1895). III. Cilt. 1989.
78c.
BİLAL N. ŞİMŞİR: British Documents on Ottoman Armenians - İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri (1895). IV. Cilt. 1990.
79 .1
KAMURAN GÜRÜN: Ermeni Dosyasi.
80.
İbn Sina Doğumunun Bininci Yılı Armağanı.
81.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI - İBRAHİM KEMAL BAYBURA - ÜLKÜ ALTINDAG: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kataloğu. Fermanlar. I. Fasikül. 1985.
81.
İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI - İBRAHİM KEMAL BAYBURA - ÜLKÜ ALTINDAG: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kataloğu. Hükümler - Beratlar. II. Fasikul. 1988.
82.
Yusuf Hikmet Bayur'a Armagan. 1985.
83.
ŞİNASİ OREL - SÜREYYA YUCA: Ermenilerce Talat Pasa'ya Atfedilen Telgraflarin Gercek Yüzü.
84.
BİLAL N. ŞİMŞİR: The Genesis of the Armenian Questions.
85 .1
BİLAL N. ŞİMŞİR: Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniennes - Osmanli Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu(1886-1893). I. Cilt. 1993.
85a.
BİLAL N. ŞİMŞİR: Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniennes - Osmanli Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu(1894-1895). II. Cilt. 1989.
85b.
BİLAL N. ŞİMŞİR: Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniennes - Osmanli Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu (1895-1896). III. Cilt.1999.
85c.
BİLAL N. ŞİMŞİR: Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Armeniennes - Osmanli Diplomatik Belgelerinde Ermeni Sorunu (1896-1900). IV. Cilt. 1999.
86.
Uluslararası Mithat Paşa Semineri. Bildiriler ve Tartışmalar.
87 .2
Bulgaristan'da Türk Varlıgı. Bildiriler. 1992.
87a1.
The Turkish Presence in Bulgaria. Communications. 1987.
87b.
Bulgaristan'da Türk Varlıgı (Arapca). 1987.
88a.
YAVUZ ERCAN: Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar. 1989.
89 1.
Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri. 1994.
90 .1
İSMAİL PARLATIR: Tanzimat Edebiyatında Kölelik. 1992.
91a.
IŞIN DEMİRKENT: Urfa Haçlı Kontlugu Tarihi (1098-1118). I. Cilt. 1990.
91 .1
IŞIN DEMİRKENT: Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118-1146). II. Cilt.1994.
92 .2
YUSUF HALAÇOĞLU: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. 1997.
93.
İBRAHİM EL-MOUELHY: Organisation et fonctionnement des Institutions ottomanes en Egypte (1517-1917). 1989.
94 .2
BAYRAM KODAMAN: Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi. 1991.
95.
USHA M. LUTHER: Historical Route Network of Anatolia (İstanbul-İzmir-Konya) 1550's to 1850's: A Methodological Study. 1989.
96.
VEDAT ELDEM: Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik. 1994.
97.
AHMET AKGÜNDÜZ: İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatında Vakıf Müessesesi.
98.
VEDAT ELDEM: Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi. 1994.
99.
AHMET YAŞAR OCAK: La Révolte de Baba Resul ou la formation de l'hé-térodoxie musulmane en Anatolie au XIII siécle. 1989.
100.
BİLAL N. ŞİMŞİR: The Turks of Bulgaria in International Fora - Documents. I. Cilt. 1990.
100a.
BİLAL N. ŞİMŞİR: The Turks of Bulgaria in International Fora - Documents. II. Cilt. 1990.
101.
İDRİS BOSTAN: Osmanlı Bahriye Teşkilati. XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire. 1992.
102 .2
BAHAEDDİN ÖGEL: Türk Mitolojisi I. 1998.
102a.
BAHAEDDİN ÖGEL: TÜrk Mitolojisi II.
103.
MEHMET SARAY: The Turkmens in the Age of Imperialism: A Study of the Turkmen People and their Incorporation into the Russian Empire. 1989.
104 .1
NEŞET ÇAĞATAY: Bir Türk Kurumu Olan Ahilik. 1997.
105 1.
LEON-E. HALKIN: Tarih Tenkidinin Unsurları. Çeviren: BAHAEDDİN YEDİYILDIZ.
106a.
MEHMET ALTAY KÖYMEN: Selçuklu Devri Türk Tarihi. 1998.
107 .1
GÜLNİHAL BOZKURT: Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayri Müslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu. 1996.
108.
REFET YİNANÇ: Dulkadir Beyliği. 1989.
109.
TURHAN ATAN: Türk Gümrük Tarihi. I. Cilt: Başlangıcından Osmanlı Devletine Kadar. 1990.
110 .3
ERDOĞAN MERÇİL: Müslüman-Türk Devletleri Tarihi.
111.
NEŞET ÇAĞATAY: İslam Dönemine Dek Arap Tarihi.
112.
LEMAN ERGENÇ: Bulgar Yayınlarında Türkler. 1989.
113.
SUAT İLHAN: Jeopolitik Duyarlılık. 1989.
114 .1
SENECA: Ahlaki Mektuplar. Çeviren: TÜRKAN UZEL. 1999.
115.
MEHMET ÖZAKTÜRK: Mestrius Plutarkhos'un Kaleminden Markus Antonius. 1992.
116 .1
JULIEN FREUND: Beşeri Bilim Teorileri. Çeviren: BAHAEDDİN YEDİYILDIZ.1997.
117.
STEPHANE YERASIMOS: Les Voyageurs dans l'Empire Ottoman (XIVe -XVIe siècles). 1991.
118.
İBRAHİM A. ÇUBUKÇU: Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri.
119.
FAHIR ARMAOGLU: Belgelerle Türk-Amerikan Munasebetleri. 1991.
120.
I. Kosova Zaferinin 600. Yildonumu. 1992.
121.
FAHRETTİN KIRZIOGLU: Yukari Kür ve Çoruh Boylarinda Kıpcaklar. 1992.
122.
ERDOĞAN MERÇİL - HAKKI DURSUN YILDIZ - MEHMET SARAY: A Short History of Turkish-Islamic States (Excluding the Ottoman State).
123.
BAYRAM KODAMAN: Les Ambassades de Mustapha Rechid Pacha a Paris. 1991.
124 .1
MUSA ÇADIRCI: Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. 1997.
125.
Q. HORATİUS FLACCUS: İambus'lar, Lirik Şiirler, Satura'lar Mektup'lar. Çeviren: TÜRKAN UZEL.
126.
MİM KEMAL ÖKE: Ermeni Sorunu 1914-1923.
127 .3
YUSUF HALAÇOĞLU: XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı. 1998.
128 .1
FARUK SÜMER: Safevi Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü. 1999.
129.
SALAHİ R. SONYEL: Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire. 1993.
130 .1
AHMET YAŞAR OCAK: Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV.-XVII. yüzyıllar). 1999.
131.
I. Türk Tıp Tarihi Kongresi.1992.
131a.
II. Türk Tıp Tarihi Kongresi.1999.
131b.
III. Türk Tıp Tarihi Kongresi. 1999.
131c*.
IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi.
132.
İKLİL KURBAN: Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949). 1992.
133.
BAYRAM KODAMAN - M.ALİ ÜNAL: Son Vak'anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi. II. Meşrutiyet Olayı (1908-1909).1996.
134.
YAŞAR YÜCEL - ALİ SEVİM: Klasik Dönemin Üç Hükümdarı. Fatih-Yavuz-Kanuni. 1991
135.
YAŞAR YÜCEL - M. MEHDİ İLHAN: Sultan Süleyman the Grand Turk. 1991.
136 .1
Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları. Dün-Bugün-Yarın.1995.
137.
FARUK SÜMER: Eski Türklerde Şehircilik. 1994.
138.
M. FUAD KÖPRÜLÜ: Some Observations on the Influence of Byzantine Institutions on Ottoman Institutions. İngilizceye Çeviren: GARY LEISER. 1999.
139.
İBN-İ HİŞAM: Hz. Muhammedin Hayatı . Çevirenler: NEŞET ÇAĞATAY - İZZET HASAN.

140 .1
A.YAŞAR OCAK: Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler. 1997.
141.
VAHİT ÇABUK: İslam Ansiklopedisi İndeksi. 1994.
142.
150. Yılında Tanzimat.
143.
M. HÜDAİ ŞENTÜRK: Osmanlı Devletinde Bulgar Meselesi (1850-1875). 1992.
144.
ABDURRAHMAN ÇAYCI: Büyük Sahra'da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911). 1995.
145.
GÜLDEN SARIYILDIZ: Hicaz Karantina Teşkilati (1865-1914).1996.
146.
YILMAZ ALTUĞ: Çekoslovakya Sorunu. 1994.
147.
ABDURRAHMAN ÇAYCI: La Question Tunisienne et la Politique Ottomane. 1992.
148 .1
OSMAN ÇETİN: Sicillere Göre Bursa'da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları. 1999.
149 .1
MEHMET SEYİTDANLIOĞLU: Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-1868). 1999.
150.
NEŞET ÇAĞATAY: Başlangıçtan Abbasilere Dek İslam Tarihi.
151.
DÜNDAR AYDIN: Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilati. Kuruluş ve Genişleme Devri.1998.
152.
AHMET GÜL: Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Daru'l-Hadislerin Yeri.1997.
153. 1*
KEMAL GÖDE: Eratnalılar.
154. 1
İLHAN TEKELİ - SELİM İLKİN: Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. 1999.
155. 1
CANDAN ŞENTUNA: Sokrates'ten Anılar. 1997.
156.
NEŞET ÇAĞATAY: Güncel Konular Üzerine Makaleler. 1994.
157.
YÜCEL ÖZKAYA: Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık. 1994.
158.
MEHMET SARAY: Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasında Siyasi Münasebetler. 1994.
159.
İKLİL KURBAN: Doğu Türkistan İçin Savaş. 1995.
160.
AHMET TAŞAĞIL: Gök-Türkler. 1995.
160a.
AHMET TAŞAĞIL: Gök-Türkler.Cilt II.1999.
161.
BAYMİRZA HAYİT: Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi.1995.
162.
FAHRETTİN TIZLAK: Keban-Ergani Yöresinde Madencilik (1775-1850).1997.
163.
KEMAL GİRGİN: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hariciye Tarihimiz. 1995.
164.
GÜLNİHAL BOZKURT: Batı Hukukunun Turkiye'de Benimsenmesi. 1996.
165.
ÖMER TURAN: The Turkish Minority in Bulgaria.1998.
166.
ZERRİN GÜNAL ÖDEN: Karasi Beyliği.1999.
167.
HAKAN KIRIMLI : Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler.(1905-1916).1996.
168.
SALAHİ R. SONYEL: The Assyrians of Turkey - Victims of Major Power Policy. 2001
169 .1
FAHİR ARMAOĞLU: XIX. Yüzyıl Siyasi Tarihi (l789-l914). 1999.
170.
MUSA ŞAŞMAZ: British Policy and the Application of Reforms for the Armenians in Eastern Anatolia (1877-1897).
171.
MEHMET AYKAÇ: Abbasi Devleti'nin İlk Dönemi İdari Teşkilatında Divanlar (132-232/750-847). 1997.
172.
NADİR DEVLET: Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917).1999.
173.
RAMAZAN ŞEŞEN: İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri.2001
174.
YÜCEL DAĞLI - CUMHURE ÜÇER : Tarih Çevirme Kılavuzu.I. Cilt (31 Aralık 622-6 Ağustos 913). 1997.
174a.
YÜCEL DAĞLI - CUMHURE ÜÇER : Tarih Çevirme Kılavuzu.II. Cilt (7 Ağustos 913-28 Ağustos 1204). 1997.
174b.
YÜCEL DAĞLI - CUMHURE ÜÇER : Tarih Çevirme Kılavuzu.III. Cilt (29 Ağustos1204-20 Eylül 1495). 1997.
174c.
YÜCEL DAĞLI - CUMHURE ÜÇER : Tarih Çevirme Kılavuzu.IV. Cilt (21 Eylül 1495-23 Ekim 1786). 1997.
174d.
YÜCEL DAĞLI - CUMHURE ÜÇER : Tarih Çevirme Kılavuzu.V. Cilt (24 Ekim 1786-16 Kasım 2077). 1997.
175.
CENGİZ ORHONLU: Osmanlı İmparatorluğu'nun Güney Siyaseti. Habeş Eyaleti. 1996.
176.
YUZO NAGATA: Tarihte Ayanlar: Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme.1997.
177.
AYŞE NÜKHET ADIYEKE: Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908).
178.
İLBER ORTAYLI: Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880). 2000.
179.
ZEKERİYA KURŞUN: Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti (1800-1914).1998.
180.
ALİ İHSAN GENCER: Bahriye'de Yapılan Islâhât Hareketleri ve Bahriye Nezâreti'nin Kuruluşu (1789-1867). 2001
181
TODOR HRISTOV SIMOVSKI: Atlas of the Inhabited Places of the Aegean Macedonia.1999.
182.
Ege'de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar. Yayına Hazırlayan: ALİ KURUMAHMUT.1998.
183.
EKMELEDDİN İHSANOĞLU: Suriye'de Osmanlı Sağlık Müesseseleri: Osmanlı Hastaneleri ve Şam Tıp Fakültesi.1999.
184.
SELAHİTTİN ÖZÇELİK: Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti. 2000.
185*
ALPAY BİZBİRLİK: 16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği'nde Vakıflar.
186.
ÖMER DEMİREL: Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü. 2000.
187.
FAHRİ SAKAL: Ağaoğlu Ahmed Bey. 1999.
188.
Çağdaş Türk Diplomasisi Sempozyumu : 200 Yılıık Süreç. 1999.
189*.
İBRAHİM ETHEM ATNUR: Osmanlı Yönetiminden Sovyet Yönetimine Kadar Nahçıvan.
190.
ZEKİ ÇELİKKOL - ALEXANDER de GROOT - BEN SLOT: Lâle ile Başladı - It began with Tulip
191.
İSMAİL AKA: İran'da Türkmen Hâkimiyeti ( Kara Koyunlular Devri).2001
192.
ERDOĞAN MERÇİL: Türkiye Selçukluları'nda Meslekler. 2000.
193.
HALİL AYTEKİN: Kıbrıs'ta Monarga ( Boğaztepe ) Ermeni Lejyonu Kampı. 2000
194*.
RIZA KARAGÖZ: Canikli Ali Paşa.
195.
ALİ AHMETBEYOĞLU: Avrupa Hun İmparatorluğu. 2001
196*.
1. Ulusal Tarih İçinde Safran Bolu Sempozyumu
197.
MİM KEMAL ÖKE: The Armenian Question.2001
Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.   La Bruyere
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Kilij Nedir? Türk Tarihinin En Eski Kılıcı Mıdır? admin 0 527 03.05.2020- 17:41
Konu Klasör Enerji Kaynakları emreaksakal 0 1648 17.04.2014- 18:47
Konu Klasör Tarihteki 16 Türk Devleti admin 1 5526 03.04.2014- 01:44
Konu Klasör Tarihteki Türk Devletleri admin 0 3155 09.11.2010- 12:18
Konu Klasör Tarihten Bugüne Türk Devletleri admin 0 368 03.05.2020- 18:30
Etiketler   Türk,   Tarihinin,   Kaynakları,   Monografiler,   Melanjlar
Tarih Dersi, Tarih Öğretmenleri, Tarih Sitesi, Tarih Portalı, Tarih Forum
Portal Forum Mobil RSS