Menü Üye Giriş

Şifre Sıfırla · Kayıt Ol

 Tarihonline.com (Online Tarih Portal - Forum Sitesi)  »
 Kpss Anayasa - Vatandaşlık

-Olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketleri
-Anayasanın tanıdığı bir demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen haller
-Savaş hali, savaşı gerektirecek durumlar
-Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren durumlarda
-Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu,Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere Sıkıyönetim   ilan edebilir.
-Bu karar derhal Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün   TBMM'nin onayına sunulur. TBMM toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. TBMM gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya kaldırabilir.
-Sıkıyönetimin her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılması TBMM kararına bağlıdır. Savaş halerinde bu 4 aylık süre aranmaz.
-Sıkıyönetim komutanları Genel Kurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.

Tam Sürüme Geç »
 phpKF Mobil Android Uygulaması Kullanın [X]